Основно съдържание

Раздел: Статистика

Учи
Учи
Провери разбирането си върху Статистика с тези 38 въпроса.

За този урок

В този раздел ще учим за статистика, представяне и тълкуване на данни, централни тенденции и други.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".