If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор

Курс: 12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор > Раздел 1

Урок 13: Линейна и квадратна функция. Най-голяма и най-малка стойност

Разработен пример: положителни и отрицателни интервали

Намиране на положителните или отрицателните интервали на една функция от нейната графика. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

По-долу е изобразена функцията f(x). Отбележи интервала, в който f(x)<0. f(x) е изобразена на вертикалната ос . х е хоризонталната ос. f(x)<0 означава, че графиката е под оста х. Функцията е отрицателна в този интервал и в този интервал. Мога да преместя този плъзгач където и да е тук или да го поставя където и да е тук. Ще го оставя тук. Ето. Така е правилно. Да направим още няколко. Функцията е изобразена по-долу. Отбележете интервала, в който f(x)>0. Отбелязвам тази област, в която функцията е над оста х, или тази област, в която функцията минава много над оста х. (Дори излиза от страницата.) До го поставим тук. Да направим още един пример. Отбележете интервала, в който f(x)>0. Отново мога да отбележа тази област, където функцията е над оста х, или тук, където функцията е над оста х. Ще го поставя тук, за разнообразие. Ето така.