If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тригонометрични уравнения - преговор

Провери своите умения с тригонометричните уравнения, като решиш поредица от уравнения с нарастваща сложност.

Упражнения 1: Прости уравнения

Пример: Решаване на sin(x)=0,55

Използвай калкулатор и закръгли до най-близката стотна.
sin1(0,55)=0,58
(Използвай радиани.)
Можеш да използваш тъждеството sin(πθ)=sin(θ), за да намериш второто решение в рамките на [0;2π].
π0,58=2,56
Използвай тъждеството sin(θ+2π)=sin(θ), за да разшириш двете решения, които намери, до всички решения.
x=0,58+n2π
x=2,56+n2π
Тук n е кое да е цяло число.

Провери знанията си

Задача 1.1
Избери един или повече изрази, които заедно представляват всички решения на уравнението.
Отговорите са в радиани. n е всяко цяло число.
cos(x)=0,15
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Упражнения 2: Сложни уравнения

Пример: Решаване на 16cos(15x)+8=2

Първо преработи тригонометричния израз:
16cos(15x)+8=216cos(15x)=6cos(15x)=0,375
Използвай калкулатор и закръгли до най-близката хилядна:
cos1(0,375)=1,955
Използвай тъждеството cos(θ)=cos(θ), за да откриеш, че второто решение в рамките на [π;π], е 1,955.
Използвай тъждеството cos(θ)=cos(θ+2π), за да намериш всички решения на уравнението чрез двата ъгъла, които намери по-горе. После намери x (запомни, че аргументът е 15x):
15x=1,955+n2πx=1,955+n2π15x=0,130+n2π15
По същия начин второто решение е x=0,130+n2π15 .

Провери знанията си

Задача 2.1
Избери един или повече изрази, които заедно представляват всички решения на уравнението.
Отговорите са в радиани. n е всяко цяло число.
20sin(10x)10=5
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Упражнения 3: Текстови задачи

Задача 3.1
Функцията L(t) изразява продължителността на всеки ден (в минути) в Манила, Филипините, t дни след пролетното слънцестоене. Тук t е в радиани.
L(t)=52sin(2π365t)+728
Кой е първият ден след пролетното слънцестоене с дневна продължителност от 750 минути?
Закръгли крайния си отговор до най-близкия пълен ден.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
дни

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.