If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Транслации преговор

Преговори основното за транслациите и след това извърши няколко такива.

Какво е транслация?

Транслацията е вид геометрична трансформация, която придвижва всички точки от дадена фигура на едно и също разстояние, в една и съща посока.
Тази транслация нанася XYZ върху синия триъгълник.
Резултатът е нова фигура, наречена образ. Образът е еднакъв с първоначалната фигура.
Искаш ли да научиш повече за различните видове геометрични трансформации? Виж това видео.

Извършване на транслации

Една фигура може да бъде преместена хоризонтално по дължината на оста x и вертикално по дължината на оста y.
Пример:
Транслирай LMN с 4 единици спрямо x и с 2 единици спрямо y.
Транслация с 4 единици спрямо x води до изместване наляво с 4 единици, а транслация с 2 единици спрямо y води до изместване надолу с 2 единици.
Тази транслация нанася LMN върху триъгълника по-долу.
Искаш ли да научиш повече за изпълняването на транслациите? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Начертай образа на ABC при транслация с 3 единици надясно и с 4 единици надолу.

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.