If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Трансформиране на фигури

Задача

Четириъгълниците LMNO и ABCD са еднакви. Дължината на страната на всяко квадратче от мрежата е 1 единица.
Кои от следните комбинации от трансформации изобразява LMNO в ABCD?
Комбинация AКомбинация B
Транслация с 6 единици наляво и с 1 единица нагоре, после осева симетрия спрямо хоризонталната права, която минава през точка A.Ротация с 90° с център точка O, после транслация с 6 единици наляво и с 1 единица нагоре.
Избери един отговор: