Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Осева симетрия в двумерни фигури

Задача

Центърът на следната звезда е в началото на координатната система.
Кои от следните осеви симетрии се отнасят за тази звезда?
СиметрияОтнася ли се за фигурата?
Осева симетрия спрямо правата с уравнение y=x
Осева симетрия спрямо оста y