If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за обем на цилиндър, кълбо и конус

Задача

Джаксън си купува сладолед във фунийка в един горещ ден. След като изяжда сладоледа отгоре, фунийката остава запълнена с 27π см3 сладолед. Радиусът на фунийката конус е 3 см.
Каква е височината на фунийката?
Въведи точен отговор по отношение на π или използвай 3,14 за π.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см