If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор > Раздел 2

Урок 10: Анализиране на функции и построяване на техните графики

Дефиниционно множество на сложни частично определени функции

Задача

h(x)={3x5ако x535xако x<5
Какво е дефиниционното множество на функция h?
Избери един отговор: