If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор > Раздел 2

Урок 10: Анализиране на функции и построяване на техните графики

Текстови задачи с квадратни функции (уравнение във вид с отделен точен квадрат, или "параболичен" вид)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Шинел има 100 метра ограда, с която да огради една правоъгълна градина.
Площта на градината (в квадратни метри) като функция на ширината на градината w (в метри) е дадена чрез:
A(w)=(w25)2+625
Каква ширина на страната ще доведе до максимална площ на градината?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
метра