If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор > Раздел 2

Урок 9: Графика на линейна и квадратна функция

Построяване на графика от уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Oy – преговор

Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с ординатната ос е във вида y=mx+b, където m е ъгловият коефициент (наклонът), а b е ординатата на пресечната точка с оста y. Можеш да използваш този вид на линейното уравнение, за да начертаеш графиката му в координатна система x-y.
Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Oy е y=mx+b, където m е ъгловият коефициент, а b е ординатата на пресечната точка с оста y.
Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка е подходящо, когато чертаеш графики.
Представи си например, че имаме уравнението y=2x+7 и от нас се иска да го начертаем.
От уравнението виждаме, че ординатата на пресечната точка с оста y е 7.
И знаем също, че ъгловият коефициент е 2.
Ъглов коефициент=ΔyΔx=21=2
Следователно за всяка единица, с която се придвижваме надясно, трябва да се придвижим нагоре с две единици:
Ето получения чертеж:
Искаш ли да научиш повече за чертането на права от уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Начертай следното уравнение.
y=4x1

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.