If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор

Курс: 12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор > Раздел 2

Урок 9: Графика на линейна и квадратна функция

Разчитане на графики на функции

Задача

Шон напуснал дома си в 8, start text, space, a, point, m, point, end text, шофирал до работата, и работил от 9, start text, space, a, point, m, point, end text до 5, start text, space, p, point, m, point, end text На връщане в къщи, Шон попаднал на натоварен трафик за 2 часа, след което се отбил да вечеря, и се прибрал в къщи в 9, space, colon, 30, start text, space, p, point, m, point, end text
Графиката по-долу показва разстоянието на Шон, d, от неговия дом (в километри) като функция на времето, t (в часове).
Попълни следните изречения въз основа графиката на функцията.
 • Работата на Шон е на
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  start text, space, k, m, end text от дома му.
 • Шон шофирал с
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  start text, space, k, m, slash, h, end text на път за работа.
 • Скоростта на Шон между 5, start text, space, p, point, m, point, end text и 7, start text, space, p, point, m, point, end text била
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  start text, space, k, m, slash, h, end text.
Заседна ли?
Заседна ли?