If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор > Раздел 2

Урок 9: Графика на линейна и квадратна функция

Въведение в параболи

Задача

Построй графиката на парабола, чиито пресечни точки с оста x са при x=3 и x=5, и чиято минимална стойност е y=4.