Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Използвай свойствата на логаритмите

Задача

Опрости израза по-долу и го представи като един логаритъм във вида lg(c).
lg(6)lg(2)