If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи за решаване: Вписани ъгли

Реши две упражнителни задачи, в които се прилага теоремата за вписан ъгъл, за да намериш мярката на дъгата или нейната дължина.

Задача 1

На фигурата по-долу ABC е вписан в окръжност P. Дължината на PC е 12 единици. Дължината на дъгата AC е 6815π.
Какъв е размерът на ABC в градуси?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2

На фигурата по-долу ABC е вписан в окръжност P. Дължината на PC е 4 единици.
Каква е дължината на AC?
Въведи отговора или като точен отговор по отношение на π, или използвай 3,14 за π и въведи отговора като десетично число, закръглено до най-близката стотна.​
единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.