If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор

Въведение в аритметичните прогресии

Свикни с числовите редици като цяло и научи какво са аритметичните прогресии.
Преди да минеш този урок, се увери, че знаеш как да събираш и изваждаш отрицателни числа.

Какво е редица?

Ето няколко списъци с числа:
 • 3, 5, 7 ...
 • 21, 16, 11, 6 ...
 • 1, 2, 4, 8 ...
Наредени списъци с числа като тези се наричат редици. Всяко число в редицата се нарича член.
3, comma5, comma7, comma, point, point, point
\uparrow\uparrow\uparrow
1, start superscript, start text, в, и, end text, end superscript, start text, space, ч, л, е, н, end text2, start superscript, start text, negative, р, и, end text, end superscript, start text, space, ч, л, е, н, end text3, start superscript, start text, negative, т, и, end text, end superscript, start text, space, ч, л, е, н, end text
Редиците обикновено имат модели, които ни позволяват да намерим стойността на следващия член.
Например в редицата 3, 5, 7 ..., винаги прибавяш две, за да получиш следващия член:
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma, point, point, point
Трите точки, които се намират в края, означават че редицата може да бъде продължена, дори и да виждаме само няколко члена от нея.
Можем да го направим, като използваме модела.
Например четвъртият член от редицата би трябвало да е девет, петият член би трябвало да е 11 и т.н.
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma9, comma11, comma, point, point, point

Провери знанията си

Продължи редиците според техния модел.
Задача 1
Модел: Добавяне на пет към предходния член.
start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma8, comma13, comma
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, point, point, point

Задача 2
Модел: Изваждане на три от предходния член.
start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6
20, comma17, comma14, comma
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, point, point, point

Задача 3
Модел: Умножаване на предходния член по две.
start color #ed5fa6, dot, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, dot, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, dot, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma6, comma12, comma
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, point, point, point

Задача 4
Свържи всяка редица с нейния модел.

Какво е аритметична прогресия?

При много от примерите по-горе моделът включва прибавянето или изваждането на някакво число от всеки член, за да получим следващия. Редиците с такива модели се наричат аритметични прогресии.
В една аритметична прогресия разликата между последователните членове е винаги една и съща.
Например редицата 3, 5, 7, 9 ... е аритметична прогресия, защото разликата между последователните членове е винаги две.
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma9, comma, point, point, point
Редицата 21, 16, 11, 6 ... е аритметична прогресия, защото разликата между последователните членове е винаги минус пет.
start color #ed5fa6, minus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6
21, comma16, comma11, comma6, comma, point, point, point
Редицата 1, 2, 4, 8 ... не е аритметична прогресия, защото разликата между последователните членове не е една и съща.
start color #ed5fa6, plus, 1, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 4, \curvearrowright, end color #ed5fa6
1, comma2, comma4, comma8, comma, point, point, point

Провери знанията си

Задача 5
Отбележи всички аритметични прогресии.
Избери всички правилни отговори:

Задача 6
Първият член от редицата е едно. Кои от следните модели ще образуват аритметична прогресия?
Избери всички правилни отговори:

Разлика на аритметична прогресия

Разликата на една аритметична прогресия е постоянната разлика между последователните членове.
Например разликата на 10, 21, 32, 43 ... е 11:
start color #ed5fa6, plus, 11, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 11, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 11, \curvearrowright, end color #ed5fa6
10, comma21, comma32, comma43, comma, point, point, point
Разликата на аритметичната прогресия –2, –5, –8, –11 ... е минус три:
start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, minus, 3, \curvearrowright, end color #ed5fa6
minus, 2, commaminus, 5, commaminus, 8, commaminus, 11, comma, point, point, point

Провери знанията си

Задача 7
Каква е разликата на аритметичната прогресия 2, 8, 14, 20 ...?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 8
Каква е разликата на аритметичната прогресия 5, comma, 2, comma, minus, 1, comma, minus, 4, point, point, point?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 9
Каква е разликата на аритметичната прогресия 1, comma, 1, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, comma, 1, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, comma, 2, comma, point, point, point?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4

Задача за размисъл
Какво трябва да е вярно за една аритметична прогресия, чиято разлика е отрицателно число?
Избери един отговор:

Задача с повишена трудност
Първият член на една аритметична прогресия е 10, а разликата е минус седем.
Каква е стойността на четвъртия член от редицата?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Какво следва?

Научи формулите на аритметичните прогресии, които ни дават информацията, необходима за намирането на всеки член от прогресията.