If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение във формулите за аритметични прогресии

Свикни с основите на явно и рекурентно зададените формули за аритметични прогресии.
Преди да започнеш с този урок се увери, че знаеш основното за аритметичните прогресии и имаш някакъв опит с изчисляване на функции, и дефиниционно множество на функции.

Каква е формулата?

Свикнали сме да изразяваме аритметичните прогресии така:
3,5,7,
Но има и други начини. В този урок ще научим два нови начина за представяне на аритметичните прогресии: рекурентно зададени формули и явно зададени формули. Формулите ни дават инструкции за това как да намерим всеки член от прогресията.
За да са общи, формулите използват n, за да представят кой под ред е члена, и a(n), за да представят n-тия член от редицата. Например тук първите няколко члена на аритметичната прогресия са 3, 5, 7, ...
na(n)
(Номер на члена)(n-ти член)
13
25
37
По-горе споменахме, че тези формули ни дават инструкции за това как да намираме всеки член от прогресията. Сега можем да го перифразираме по следния начин: формулите ни показват, как да намерим a(n) за всяко възможно n.

Провери знанията си

1) Намери a(4) в редицата 3, 5, 7, ...
a(4)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

2) Каква е стойността на a(n1) за произволно число n?
Избери един отговор:

Рекурентни формули на аритметични прогресии

Рекурентно зададените формули ни дават две важни сведения:
 1. Първият член от редицата
 2. Правилото за получаването на всеки член на редицата от члена преди него
Ето рекурентно зададената формула на редицата 3, 5, 7, ... заедно с тълкуване на всяка част.
{a(1)=3Първият член е три.a(n)=a(n1)+2Прибавяме две към предходния член.
За да намерим петия член например, трябва да продължим редицата член по член:
a(n)=a(n1)+2
a(1)=3
a(2)=a(1)+2=3+2=5
a(3)=a(2)+2=5+2=7
a(4)=a(3)+2=7+2=9
a(5)=a(4)+2=9+2=11
Страхотно! Тази формула ни дава същата редица, както описаната с 3, 5, 7, ...

Провери знанията си

Сега е твой ред да намериш членовете на редиците, като използваш рекурентно зададената им формула.
Точно както използвахме a(n), за да представим n-тия член от редицата 3, 5, 7, ..., можем да използваме други букви, за да представим други редици. Например можем да използваме b(n), c(n) или d(n).
3) Намери b(4) в редицата, дадена от {b(1)=5b(n)=b(n1)+9
b(4)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

3) Намери c(3) в редицата, дадена от {c(1)=20c(n)=c(n1)17
c(3)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

5) Намери d(5) в редицата, дадена от {d(1)=2d(n)=d(n1)+0,4
d(5)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Явни формули на аритметични прогресии

Ето явна формула за задаване на 3, 5, 7, ...
a(n)=3+2(n1)
Тази формула ни позволява просто да въведем номера на члена, който търсим, за да получим неговата стойност.
Например, за да намерим петия член, трябва да заместим n=5 в явната формула.
a(5)=3+2(51)=3+24=3+8=11
Каква изненада, получихме същия резултат като преди!

Провери знанията си

6) Намери b(10) в редицата, дадена с b(n)=5+9(n1).
b(10)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

7) Намери c(8) в редицата, дадена от c(n)=2017(n1).
c(8)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

8) Намери d(21) в редицата, дадена от d(n)=2+0,4(n1).
d(21)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Редиците са функции

Обърни внимание, че формулите, които използвахме в този урок, действат като функции: Въвеждахме номер на члена n, а формулата ни даваше стойността на този член a(n).
В действителност прогресиите са определени като функции. Обаче n не може да бъде всяко реално число. Няма такова нещо като минус петия член или 0,4-тия член на прогресията.
Това означава, че дефиниционното множество на редиците — което е множеството от всички възможни аргументи на функцията — се състои от положителните цели числа.

Забележка за означенията

Означаваме членовете, например четвъртия член, като a(4), но в някои други източници понякога го пишат като a4.
И двата записа могат да бъдат използвани. Ние предпочитаме a(4), защото подчертава, че редиците са функции.

Въпрос за размисъл

9) Коя формула е по-подходяща за по-бързото намиране на 100-тния член на една аритметична прогресия?
Избери един отговор:

Задача с повишена трудност

10) Явно зададената формула на аритметичната прогресия е f(n)=34(n1).
Кой член от редицата е равен на -65?
Член номер
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.