If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Общообразователна подготовка и преговор

Текстови задачи с прогресии

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Жанг Леи записва големината на популацията на мечките в един природен резерват. Първата година имало 1000 мечки. За съжаление популацията губи по 10, percent от големината си всяка година.
Нека f, left parenthesis, n, right parenthesis е броят мечки в резервата през n, start superscript, start text, negative, т, а, т, а, end text, end superscript година след като Жанг Леи започва да я проследява.
f е редица. Какъв тип редица е тя?
Избери един отговор:
Допълни рекурентно зададената формула за f, left parenthesis, n, right parenthesis.
f, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
f, left parenthesis, n, right parenthesis, equals, f, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?