If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с прогресии

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Жанг Леи записва големината на популацията на мечките в един природен резерват. Първата година имало 1000 мечки. За съжаление популацията губи по 10% от големината си всяка година.
Нека f(n) е броят мечки в резервата през n-тата година след като Жанг Леи започва да я проследява.
f е редица. Какъв тип редица е тя?
Избери един отговор:
Допълни рекурентно зададената формула за f(n).
f(1)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
f(n)=f(n1)
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4