If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Числови редици

Задача

 an=(1)n+1(43)(87)n+2
Колко от следните членове са отрицателни?
a1, a7, a12, a13, a26
Избери един отговор: