If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Основно тригонометрично тъждество (преговор)

Преговори основното тригонометрично тъждество и го използвай за решаване на задачи.

Какво е основно тригонометрично тъждество?

sin2(θ)+cos2(θ)=1
Това тъждество е вярно за всички стойности на θ, които са реални числа. Това е резултатът от прилагането на питагоровата теорема за всеки ъгъл θ в правоъгълния триъгълник, който се образува в единичната окръжност.
Искаш ли да научиш повече за основното тригонометрично тъждество? Виж това видео.

Какви задачи мога да решавам с помощта на основното тригонометрично тъждество?

Подобно на всяко тъждество, основното тригонометрично тъждество може да бъде използвано за преобразуване на тригонометрични изрази в еквивалентни, по-подходящи за конкретна задача форми.
Питагорова теорема също така ни позволява да преобразуваме една в друга стойностите на синус и косинус за един ъгъл, без да знаем самия ъгъл. Разгледай например ъгъл θ в квадрант IV, за който sin(θ)=2425. Можеш да използваш основното тригонометрично тъждество и sin(θ), за да намериш cos(θ):
sin2(θ)+cos2(θ)=1(2425)2+cos2(θ)=1cos2(θ)=1(2425)2cos2(θ)=49625cos(θ)=±725
Знакът на cos(θ) се определя от квадранта. θ е в квадрант IV, следователно неговата стойност за косинус трябва да бъде положителна. В заключение: cos(θ)=725.
Задача 1
θ1 се намира в квадрант III и cos(θ1)=35 .
sin(θ1)=

Дай точен отговор.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.