Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор на методи за вземане на извадка

Какво представляват методите за взимане на извадка?

В едно статистическо проучване методите за взимане на извадка се отнасят до това как избираме членовете от генералната съвкупност, които да участват в проучването.
Ако една извадка не е случайно избрана, тя вероятно ще има някакво отклонение (изместване) и данните може да не са представителни за генералната съвкупност.
Има много начини за избиране на извадка – някои от тях са добри, други – не.

Лоши начини за взимане на извадка

Извадка от удобство: Един изследовател избира извадка, която вече е налична, по някакъв не-случаен начин.
Пример – Един изследовател прави анкета измежду хората, докато те вървят по улицата.
Защо е вероятно да има отклонение: Местоположението, времето на деня и други фактори може да доведат до отклонение (изместване) в извадката от хора.
Извадка с доброволен отговор: Един изследовател отправя молба към представители на дадена генерална съвкупност да се присъединят към извадката и хората решават дали да участват в извадката или да не участват.
Пример – Водещ на телевизионно предаване иска от зрителите си да посетят уебсайта му и да отговорят на онлайн анкета.
Защо това вероятно ще доведе до отклонение: Хората, които отделят време да отговорят, по принцип имат еднакво силни мнения, в сравнение с останалата част от генералната съвкупност.
Практическа задача 1
Един ресторант оставя карти за коментар на всяка от своите маси и окуражава клиентите да участват в кратко проучване, за да научат за тяхното цялостно преживяване.
Какъв вид извадка е това?
Избери един отговор:

Добри начини за взимане на извадка

Проста случайна извадка: Всеки член и всяко множество членове имат равен шанс да бъдат включени в извадката. Някаква технология, генератор на случайни числа или някакъв друг процес, основаващ се на случайността, е необходим, за да се получи проста случайна извадка.
Пример – Един учител поставя имената на учениците в шапка и избира без да гледа, за да получи извадка от ученици.
Защо това е добре: Случайните извадки обикновено са доста представителни, понеже не облагодетелстват определени членове.
Стратифицирана случайна извадка: Генералната съвкупност първо се разделя на групи. Цялостната извадка се състои от някои от членовете от всяка група. Членовете от всяка група се избират случайно.
Пример – Училищният съвет проучва 100 ученици, като взима случайни извадки от 25 деветокласници, 25 десетокласници, 25 единадесетокласници и 2 дванадесетокласници.
Защо това е добре: Стратифицираната извадка гарантира, че в извадката ще бъдат представени членове от всяка група, така че този метод за взимане на извадка е добър, когато искаме няколко члена от всяка група.
Гнездова случайна извадка: Първо генералната съвкупност се разделя на групи. Цялостната извадка се състои от всички членове на някои от групите. Групите се избират случайно.
Пример – Една самолетна компания иска да проучи пътниците си през един ден, така че случайно избират 5 полета от този ден и проучват всеки пътник на тези полети.
Защо това е добре: Гнездовата извадка включва всеки член от някои от групите, така че е добър избор, когато всяка група отразява генералната съвкупност като цяло.
Систематична случайна извадка: Членове от генералната съвкупност са поставени в даден ред. Начална точка е случайно избрана и всеки nти член се избира за участие в извадката.
Пример – Един директор взима азбучен списък на имената на учениците и избира случайна начална точка. Всеки 20ти ученик бива избран да участва в проучването.
Практическа задача 1
Всеки ученик в едно училище има ученически идентификационен номер. Съветниците генерирали 50 случайни идентификационни номера чрез компютър и от тези ученици поискали да участват в проучване.
Какъв вид извадка е това?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.