If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Трудна задача с питагоровата теорема

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Джулиан тича 2 километра на изток, 4 километра на север и след това 7 километра на запад.
Колко е отдалечен Джулиан от началната си позиция, ако закръглим до една десета от километъра?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
километра