If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично представяне на връзката между f, f' и f''

Задача

Нека g е двойно диференцируема функция. Една от тези графики е графиката на g, една е на g, prime и една на g, start superscript, prime, prime, end superscript.
Свържи всяка функция с подходящата ѝ графика.
gg, primeg, start superscript, prime, prime, end superscript
start text, A, end textII, II, I, I
start text, B, end textII, I, II, I
start text, C, end textI, II, I, II
start text, D, end textI, I, III, I
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?