If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично представяне на връзката между f, f' и f''

Анализиране на три графики, за да видим коя описва производната на коя от другите графиките.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Имаме изобразени графиките на три функции и това, което знаем за тях, е, че едната е f, другата е първата производна на f, а третата е втората производна на f. Целта ни е да разберем коя графика коя е. Коя е f, коя е първата ѝ производна, и коя втората? Както обикновено, постави видеото на пауза и провери дали можеш да откриеш отговора самостоятелно, преди да го направим заедно. Нека сега да го направим заедно. Подходът, който ще използвам, е да се опитам да скицирам това, което мога, за производните, или функциите, на всяка от тези графики. На първата графика в оранжев цвят можем де видим, че наклонът (ъгловият коефициент) е положителен, но след това започва да става по-малко и по-малко положителен, докато не достигне тази точка и стане 0. След това става все повече и повече отрицателен. Производната на тази крива тук или на функцията, представена чрез нея, започва относително положително ето тук. В тази точка производната ще премине през нулата, защото производната там е 0, т.е. наклонът на допирателната. Тогава ще става все повече и повече отрицателна. Поне в интервала, който виждаме. Би могла да изглежда по този начин. Не знам дали е линия или не. Може да е някакъв вид крива. Определено ще има такова направление. Сега бихме могли незабавно да заявим, че синята графика не е производна на оранжевата графика. Направлението ѝ е противоположно. В рамките на този интервал се променя от отрицателна към положителна, обратното на положителна към отрицателна. Можем да изключим синята графика като производна на оранжевата. А какво да кажем за лилавата графика? Изглежда сякаш има правилното направление. В действителност тя пресича остa x на правилното място ето тук. И поне в рамките на този интервал изглежда, че е положителна от тук до тук. Положителна е. Тази графика е положителна, когато наклонът на допирателната тук е положителен. А тази графика е отрицателна, когато наклонът на допирателната тук е отрицателен. Нещото, което може да представлява пречка да заявим, че последната графика е производна на първата, е, че не разглеждаме положения, при които производната има повече екстремни точки, т.е. минимуми и максимуми, отколкото първоначалната функция. В случая може да бъде, защото не виждаме цялата първоначална функция. Например ако последната графика е наистина производна на първата графика, тогава това, което виждаме, е, че производната е отрицателна ето тук, но тогава, около тази точка започва да става по-малко отрицателна. Така че, ако тази точка отговаря приблизително на това място тук, тогава наклонът ще бъде все по-малко и по-малко отрицателен. Тогава в тази точка наклонът ще стане 0, което ще бъде приблизително тук. Например графиката би могла да изглежда по следния начин, но просто не я виждаме. Произлиза от частта от графиката, която показахме. Смятам, че третата функция е добър кандидат за производна на първата функция Може да заявим, че тази е f, а тази е производната ѝ f'. Нека да погледнем втората графика. Как би изглеждала производната ѝ? Тук наклонът е силно отрицателен и става все по-малко и по-малко отрицателен, докато не достигне до тук, където става 0. Така че производната ще пресече оста x ето тук. Ще започне с отрицателни стойности и ще става все по-малко и по-малко отрицателна. В тази точка пресича оста x и става все повече и повече положителна. Ето тук виждаме, че производната става все повече и повече положителна. Но около това място тук изглежда, че отново става по-малко положителна. Така че би могла да изглежда ето така, където на това място отново става по-малко положителна. По-малко и по-малко положителна. В тази точка производната ще бъде 0. Производната ще пресече оста x там. Изглежда, че наклонът намалява и става все повече и повече отрицателен, така че производната също става все повече и повече отрицателна. Това, което много грубо скицирах току-що, изглежда много повече като оранжевата графика ето тук. Тоест оранжевата графика изглежда действително като производна на синята. Това, което бих казал, е, че това всъщност е функцията f, а това ще бъде f'. Тогава ако това е f' производната ѝ ще бъде f''. Това решение изглежда добре. Смятам, че това е отговорът. За всеки случай, ако искаш, опитай се да скицираш как ще изглежда производната на тази графика. Нека да го направим. Ето тук производната на тази функция, т.е. наклонът на допирателната, е положителен, но намалява все повече и повече. Ето тук достига до 0. Производната ще изглежда приблизително така в рамките на интервала. Наклонът на допирателната намалява и става все повече и повече отрицателен, докато не достигне до тази точка. Намалява все повече и повече докато не достигне до тази точка. Сега изглежда, че нараства и става все по-малко и по-малко отрицателен, докато производната не стане отново 0. След това изглежда, че нараства и става все повече и повече положителен. Производната на лилавата крива изглежда като парабола, отворена отгоре. И не виждаме ето това тук, така че може да сме спокойни, че производната ѝ не е изобразена. С увереност бих нарекъл средната графика f, лявата f', а дясната f'', т.е. втората производна.