If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 2

Урок 6: Диаграма на разсейване, корелационна зависимост.

Описване на тенденции в точкови диаграми

Задача

Автобусна компания иска да знае дали броят на оплакванията, които получава, е функция на броя на автобусите, които са в движение. Компанията пуска проучване, което сравнява средния брой автобуси на час за различни дни и броя на оплакванията, които са получени в тези дни. Резултатите са показани на графиката по-долу.
Кое твърдение е най-доброто описание между тези променливи?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?