If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 2

Урок 6: Диаграма на разсейване, корелационна зависимост.

Положителни и отрицателни линейни зависимости от точкови диаграми

Задача

Графиката, показана по-долу, описва промяната в средната температура на земята през период от време.
Кое е най-доброто описание на тази зависимост?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?