If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 2

Урок 4: Анализ на диаграми на категорна и количествена променлива

Идентифициране на индивидуални данни, променливи и качествени променливи в набор данни

Идентифициране на индивидуални данни, променливи и качествени променливи в набор данни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено ни е, че милиони американци разчитат на кофеина да ги събуди сутрин. Това е вярно, въпреки че ако аз пия кафе сутрин, тъй като съм много чувствителен, няма да мога да спя нощем. Това са хранителните характеристики на някои от популярните напитки в Кафенето на Бен. Имаме различните имена на напитките. А тук е даден типът на напитката и изглежда, че има два типа – гореща и студена. Тук са дадени калориите на всяка една напитка. Тук е дадено съдържанието на захар в грамове за всяка от тези напитки. А тук в милиграми е дадено съдържанието на кофеин за всяка от тези напитки. Въпросите са: "Единици на тази съвкупност са:", а после имаме три избора. Клиентите на Кафенето на Бен. Напитките в Кафенето на Бен. Или съдържанието на кофеин. Трябва да бъдем внимателни. Когато някой каже "единици" в дадена съвкупност, това не означава, че става въпрос за отделни хора. Те могат да се отнасят и за предмети. Единиците в тази съвкупност представляват всеки от тези редове, т.е те се отнасят за определен вид напитка от Кафенето на Бен. Така че различните видове напитки представляват единиците на тази съвкупност. Това означава, че верният отговор е "Напитките в кафенето на Бен". Следващият въпрос е "Множеството от данни съдържа:" и можем да изберем колко променливи има и колко от тях са качествени (категорийни). Нека погледнем променливите тук горе. Първата колона всъщност ни дава какъв тип е напитката. Това не е точно променлива, а по-скоро идентификатор. Но всички останали колони представляват променливи. Ето например, това е променлива. Може да е гореща или студена. Понеже може да приеме само една от двете стойности ще бъде или гореща или студена. Т.е. ще спада в една от двете категории. Принципно категориите не са само две, а може да има и повече от две категории. Това не е просто променлива, която може да приеме една от няколко стойности. Това е качествена (категорийна) променлива. "Калории" не е качествена променлива. Нещо може да съдържа например 4,1 калории. Друго може да съдържа 178. Тук нещата не пасват в определени шаблони. Същото се отнася за "захар" и "кофеин". Това са количествени променливи, които не се описват с думи (категория). Следователно, отговорът ми тук ще бъде четири променливи, една, две, три, четири. Една от тях е качествена. Това означава отговор А.