If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 2

Урок 4: Анализ на диаграми на категорна и количествена променлива

Разчитане на стълбовидни диаграми: сравняване на две множества от данни

Стълбовидната диаграма е особено полезна при сравняването на две множества от данни. Разликата в стълбовете ни дава бърза картина, която ни позволява да направим някои изводи. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

И така, имаме тази диаграма тук. На нея са отбелязани резултатите от края на първия срок и последните изпити. Така че тази ос, ординатната ос, представя резултатите. Тук са отделните ученици. Синята линия показва междинния резултат, а жълтата – крайния резултат. И въпросът, който се задава, е с колко точки се е подобрил резултатът на Надя от междинния срок към последния изпит? Да погледнем Надя. Ето за кого говорим - Надя. И ни интересува с колко точки тя се е подобрила от междинния срок към крайния. Междинният срок е в синьо, крайният в жълто. И през междинния срок, изглежда, че тя е направила – ако погледна, виждам 75 точки. На крайния изпит точките са 80. Изглежда, че е изкарала 85 точки. И като че ли резултатът ѝ се е подобрил с 10 точки, това са 10 точки. Нека опитаме още един пример. Колко ученици са подобрили резултатите си от междинния срок към крайния изпит? За да има подобрение от междинния срок към крайния изпит, това означава, че жълтият стълб за даден ученик, което е крайният изпит, ще е по-висока от тази за междинния срок. Това е единственият начин, по който можем да имаме подобрение от междинния срок към крайния изпит. Брендън е отбелязал подобрение от междинния срок към крайния изпит. Ванеса е отбелязала подобрение от междинния срок към крайния изпит. Даниел е отбелязал подобрение от междинния срок към крайния изпит. Кевин е отбелязал подобрение от междинния срок към крайния изпит. Уилям е получил по-нисък резултат на крайния изпит, отколкото на междинния, така че при него няма подобрение. Следователно, броят на учениците, които са подобрили резултатите си, от междинния срок към финалния изпит, е един, двама, трима, четирима ученици, или 4 ученици. Това са 4 ученици.