If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задача за трансформиране на данните

Често се случва да се вземат данните и да се приложи една и съща трансформация към всяка точка информация в множеството. Например може да вземем множеството на температурите в градуси по Фаренхайт и да превърнем всички в градуси по Целзий. Как това преобразуване ще повлияе на мерките на центъра на разсейване в набора данни? Нека разгледаме един по-лесен пример, за да помислим върху тази ситуация.

Част 1: Събиране с константа

Петима приятели направили в клас викторина с 10 въпроса с избираеми отговори. Приблизителните им резултати от викторината са показани в точковата диаграма по-долу, заедно с обобщени статистически показатели.
x¯sxMИКРразмах
Резултати81,41834
Учителката казала на всички, че ще добави 1 към резултата на всеки ученик като допълнителен кредит. Новите им резултати са показани по-долу.
Задача A (част 1)
Намери обобщителните статистики за новите резултати.
Подсказка: Не трябва да ги изчисляваш, като използваш техните формули. Разгледай точковите диаграми, за да прецениш визуално центъра и разсейването на всяко разпределение.
x¯sxMIQRrange
Приблизителни резултати81,41834
Нови резултати
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

задача b (част 1)
Опиши ефекта, който добавянето на константата имаше върху мерките на център и разсейване.
Избери един отговор:

Част 2: Умножаване на константа

Учителката винаги оценява викторините с до 100 точки. За тази викторина с 10 въпроса тя умножава новите резултати по 10, за да получи финалните оценки на учениците, които са показани в точковата диаграма по-долу.
x¯sxMИКДразмах
Оценки81,41834
Нови оценки91,41934
Крайни оценки?????
задача a (част 2)
Намери средната стойност и медианата на крайните оценки.
Подсказка: Не трябва да ги изчисляваш, като използваш техните формули. Помисли как центърът се е променил или не се е променил.
средна стойност =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
медиана =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

задача b (част 2)
Намери обхвата на крайните оценки.
обхват =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

задача c (част 2)
Като се има предвид какво се случи с обхвата, предположи колко ще са ИКД и стандартното отклонение за крайните оценки.
Подсказка: Не трябва да пресмяташ с техните формули. Помисли как се е променило или не се е променило разсейването.
ИКД=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
sx=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

задача d (част 2)
Опиши ефектите, които умножаването на тези данни с константа имаше върху мерките на център и разсейване.
Избери един отговор:

Част 3: Да сглобим общата картина

Нека разгледаме пример за преобразуване на температурата. Предположи, че едно множество температурни измервания има средна стойност от 104F и стандартно отклонение от 9F и преобразуваме всички температури в градуси по Целзий.
Ето я формулата за преобразуване: С=(F32)59
задача A (част 3)
Каква е средната стойност на температурите в градуси по Целзий?
средна стойност =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
C

задача B (част 3)
Какво е стандартното отклонение на температурите в градуси по Целзий?
стандартно отклонение =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
C

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.