If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Теоретично вероятностно разпределение: таблици

Можем да направим вероятностно разпределение за хвърлянето на два зара като съставим таблица, в която да представим събитията, които съставляват пространството от елементарни събития. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието е дадено, че в една настолна игра играчите хвърлят две зарчета с 3 страни – такива зарчета съществуват, аз проверих, и те са просто изумителни. След това се изваждат числата, които показват зарчетата. В играта се взимат предвид само неотрицателните разлики. Например, ако играчът хвърли едно и три, разликата е равна на две. Нека с D да означим разликата в едно хвърляне. Състави теоретичното вероятностно разпределение на D. Постави видеото на пауза и опитай да помислиш върху това, преди да решим примера заедно. Добре, сега да продължим заедно. Да помислим за всички сценарии с две зарчета. Ще направя една таблица. Ще я направя по следния начин. Сега тук ще поставя един разделител. Тук отгоре е първото зарче, а това ще бъде второто зарче. Първото зарче може да падне на 1, 2 или 3. Второто зарче може да падне на 1, 2 или 3. Ще довърша тази табличка. Сега търсим разликите, но само неотрицателните разлики. Така че ние винаги ще вадим по-малката стойност от по-голямата. Каква е разликата тук? Тя ще бъде нула. Ако хвърлим едно и едно. А ако хвърлим две и едно? Разликата ще бъде две минус едно, което е едно. Тук разликата е три минус едно, което е две. А ето тук? Тук по-голямото е две, по-малкото число е едно, ето тук. Значи две минус едно е едно, две минус две е нула. Сега това е по-голямото число, първото зарче показва по-голямо число в този случай. Три минус две е едно. После ето тук, три минус едно е две. Сега първото зарче показва две, второто зарче показва три. Три е по-голямото число, три минус две е едно. После имаме три минус три, което е нула. Така получихме всички възможни сценарии и виждаме, че получаваме или нула, или едно, или две, когато взимаме само положителните разлики. Значи имаме сценарий, в който получаваме нула, едно или две. Това са възможните разлики, които можем да получим. Сега да помислим каква е вероятността да получим всяка от тях. Вероятността да получим разлика нула: виждаме, че имаме един, два, три случая от девет равновероятни сценария, да получим разлика нула. Значи вероятността е три от девет или 1/3. Каква е вероятността да получим едно – ще използвам синьо. Виждаме, че получаваме 1 в един, два, три, четири от девет случая. Значи вероятността е четири девети. И последно – каква е вероятността да получим разлика 2? Има 2 от 9 сценария, в които получаваме 2. Значи вероятността е две девети. Задачата е решена. Намерихме теоретичното вероятностно разпределение на D.