If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 8: Допирателни. Допирателни към криви от втора степен (преговор от 11 клас, Модул 1)

Намиране на уравненията на допирателни използвайки формалната дефиниция на граница

Това структурирано упражнение те превежда през три примера за намиране на уравненията на допирателната към крива в определена точка.
Когато изчисляваме наклона на допирателна чрез дефиницията на производната на функцията f в x=c (при условие, че тази граница съществува):
limh0f(c+h)f(c)h
А щом знаем наклона, можем да намерим уравнението на правата. Тази статия ще те преведе през три примера.

Пример 1: Намиране на уравнението на допирателната към графиката на f(x)=x2 при x=3

Стъпка 1
Как изглежда изразът за производната на f(x)=x2 при x=3?
Избери един отговор:

Стъпка 2
Изчисли правилната граница от предишната стъпка.
f(3)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

f(3) ни дава наклонът на допирателната. За да намерим пълното уравнение ни трябва точка, през която правата минава.
Обикновено това ще бъде точката, в която допирателната допира графиката на f.
Стъпка 3
Коя точка да използваме за уравнението на правата?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Стъпка 4
Довърши уравнението на допирателната към графиката на f(x)=x2 при x=3.
y=

Готови сме! Като използвахме дефиницията на производна, успяхме да намерим уравнението на допирателната към графиката на f(x)=x2 при x=3.

Пример 2: Намиране на уравнението на допирателната към графиката на g(x)=x3 при x=1

Стъпка 1
g(1)=?
Избери един отговор:

Пример 3: Намиране на уравнението на допирателната към графиката на f(x)=x2+3 при x=5

Да направим това по-накратко.
Какво е уравнението на допирателната?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.