If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 8: Допирателни. Допирателни към криви от втора степен (преговор от 11 клас, Модул 1)

Намиране на уравненията на допирателни използвайки формалната дефиниция на граница

Това структурирано упражнение те превежда през три примера за намиране на уравненията на допирателната към крива в определена точка.
Когато изчисляваме наклона на допирателна чрез дефиницията на производната на функцията f в x, equals, c (при условие, че тази граница съществува):
limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, c, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, c, right parenthesis, divided by, h, end fraction
А щом знаем наклона, можем да намерим уравнението на правата. Тази статия ще те преведе през три примера.
Дадена е графиката на функцията f. Положителната част на оста x включва стойност c. Графиката е крива, която започва в квадрант 2, спуска се надолу до точка в квадрант 1, издига се през точката х = с и завършва в първи квадрант. Допирателна към кривата започва от квадрант 4, издига се нагоре и докосва кривата в точката x = c, след което завършва в квадрант 1.

Пример 1: Намиране на уравнението на допирателната към графиката на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared при x, equals, 3

Стъпка 1
Как изглежда изразът за производната на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared при x, equals, 3?
Избери един отговор:

Стъпка 2
Изчисли правилната граница от предишната стъпка.
f, prime, left parenthesis, 3, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

f, prime, left parenthesis, 3, right parenthesis ни дава наклонът на допирателната. За да намерим пълното уравнение ни трябва точка, през която правата минава.
Обикновено това ще бъде точката, в която допирателната допира графиката на f.
Стъпка 3
Коя точка да използваме за уравнението на правата?
left parenthesis
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis

Стъпка 4
Довърши уравнението на допирателната към графиката на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared при x, equals, 3.
y, equals

Готови сме! Като използвахме дефиницията на производна, успяхме да намерим уравнението на допирателната към графиката на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared при x, equals, 3.
Дадена е графиката на функцията f. Оста x е номерирана от минус 12 до 12. Графиката е U-образна крива, която започва в квадрант 2, спуска се надолу до точка (0;0), издига се през точката (3; 9) и завършва в първи квадрант. Допирателна към кривата започва от квадрант 4, издига се нагоре и докосва кривата в точката, след което завършва в квадрант 1.

Пример 2: Намиране на уравнението на допирателната към графиката на g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, cubed при x, equals, minus, 1

Стъпка 1
 • Електричен ток
g, prime, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, question mark
Избери един отговор:

Пример 3: Намиране на уравнението на допирателната към графиката на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, plus, 3 при x, equals, minus, 5

Да направим това по-накратко.
Какво е уравнението на допирателната?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.