If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 8: Допирателни. Допирателни към криви от втора степен (преговор от 11 клас, Модул 1)

Тангенти към графики на неявни функции

Задача

Разгледай кривата, определена от уравнението x, y, squared, minus, x, cubed, y, equals, 8. Може да се докаже, че start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, start fraction, 3, x, squared, y, minus, y, squared, divided by, 2, x, y, minus, x, cubed, end fraction.
Напиши уравнението на вертикалната линия, която е допирателна към кривата.
Заседна ли?
Заседна ли?