If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 6: Изпъкналост и вдлъбнатост на функция. Инфлексни точки

Намери инфлексни точки

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нека h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, start superscript, 4, end superscript, minus, 20, x, cubed, plus, 150, x, squared.
При кои стойности на x графиката на h има инфлексни точки?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?