If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 6: Изпъкналост и вдлъбнатост на функция. Инфлексни точки

Предизвикателство: Изпъкналост, вдлъбнатост и инфлексни точки

Задача

Функцията  f  (не е показана) е непрекъсната и диференцируема за всички реални числа. Графиките на  f  и  f  са показани.
Кое от следните твърдения най-точно описва какво се случва с функцията  f  в  x=2?
Избери един отговор: