If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 6: Изпъкналост и вдлъбнатост на функция. Инфлексни точки

Обосноваване, използвайки втората производна

Задача

Начертани са двойно диференцируемата функция f и нейната втора производна f, start superscript, prime, prime, end superscript.
Коя е подходяща математичекса обосновка за факта, че f е изпъкнала?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?