If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика > Раздел 1

Урок 6: Изпъкналост и вдлъбнатост на функция. Инфлексни точки

Въведение в изпъкналост и вдлъбнатост

Сал представя понятията изпъкналост и вдлъбнатост, какво означава една графика да бъде "изпъкнала" или "вдлъбната," и как това се отнася към втората производна на една функция. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук ни е дадена в жълто графиката на у равно на f от х. След това тук в този бледоморав цвят е дадена графиката на производната на f, т.е. f' от х. А след това ето тук, в синьо, е дадена графиката на у е равно на втората производна на функцията f, т.е. f'' от х. Следователно това е производната на тази функция, на първата производна ето тук. Вече разгледахме примери как може да откриваме точки на минимум и максимум. Очевидно, ако имаме графиката пред себе си, не е трудно за човек да открие, че това е точка на локален максимум. Функцията може да приема по-високи стойности след това. А също така и да открие, че това е точка на локален минимум. Функцията може да приема по-ниски стойности след това. Но видяхме, че дори и да не разполагаме с графиката пред себе си, ако можем да намерим производната на функцията, то може – или дори ако не можем да намерим производната на функцията – да открием тези точки на минимум или максимум. А начинът, по който го направихме, е като зададем въпроса: Кои са критичните точки за дадената функция? Критичните точки са места, където производната на функцията или не е дефинирана, или е равна на 0. Това е производната на функцията. Тук и ето тук е равна на 0. Ще наречем тези места критични точки. Засега не виждам точки, в които производната не е дефинирана. Тази и тази точка ще ги означим като критични точки. Това са точки, които са кандидати за функцията, за минимална или максимална стойност. Начинът, по който определяме дали е минимална или максимална стойност, е като проверим поведението на производната около всяка една от тези точки. Ето тук виждаме, че производната е положителна, когато достигаме до тази точка. А след това става отрицателна. Променя се от положителна на отрицателна, когато преминава през тази точка. Което означава, че функцията е била нарастваща. Ако производната е положителна, това означава, че функцията е била нарастваща, когато се приближава към тази точка, а след това е намаляваща, когато продължава след тази точка, което е достатъчно добро основание да смятаме, това е точка, в която има максимум. Ако функцията е нарастваща, когато се приближаваме към нея, а намаляваща след това, то тогава това определено е точка, в която има максимум. Подобно на това, точно ето тук виждаме, че производната е отрицателна, когато се приближаваме към тази точка, което означава, че функцията е намаляваща. И виждаме, че производната е положителна, когато продължава след тази точка. Производната се променя от отрицателна към положителна, което означава, че функцията се променя от намаляваща към нарастваща, около тази точка. Това е достатъчно добър показател, или това е показателят, че тази критична точка е точка, в която функцията достига до минимална стойност. Това, което искам да направя сега, е да разширя тази тема, като използвам идеята за вдлъбнатост. Вдлъбнатост. Знам, че не го произнасям правилно. Може би е вдлъбнатост. Като мислим за вдлъбнатост, може да разгледаме втората производна не като просто пресичане на оста х, а дали това са точки на минимум или максимум. Нека да помислим какво се случва в ето тази област, т.е. тази част от кривата тук горе, която изглежда като арка, която е отворена отдолу, и изглежда като буквата A, без пресечната линия, или като обърнатa буква U. Тогава искаме да помислим какво се случва при тази отворена отдолу част U от кривата. В рамките на този първи интервал, точно ето тук, ако започнем от тук, то наклонът е много...Всъщност ще го направя със същия цвят, защото това е същият цвят, който използвах за производната. Наклонът е силно положителен. След това става по-малко положителен. След това става дори още по-малко положителен. Евентуално достига до 0. След това продължава да намалява. Сега става слабо отрицателен, още повече отрицателен, а след това става дори още по-силно отрицателен. И дори още повече отрицателен. Изглежда, че около това място спира да намалява. Наклонът спира да намалява точно около тази точка. Виждаме това на графиката на производната. Наклонът е намаляващ, намаляващ, намаляващ, докато не достигне до тази точка. След това започва да нараства. Следователно в цялата тази част ето тук, наклонът е намаляващ. Наклонът е намаляващ. И това го виждаме ето тук, когато наблюдаваме производната. Производната ето тук, в рамките на този интервал, е намаляваща. Това се вижда и при втората производна. Ако производната е намаляваща, това означава, че втората производна – т.е. производната на производната – е отрицателна. И виждаме действително, че случаят е такъв. В рамките на този интервал втората производна действително е отрицателна. А какво се случва при преминаването към тази отворена отгоре крива, която изглежда като буквата U? Тук производната е доста отрицателна. Доста отрицателна е на това място. След това отново е отрицателна, но става все по-малко, по-малко и по-малко отрицателна, По-малко, по-малко и по-малко отрицателна, След това достига до 0. Ето в тази точка става 0. След това става все повече и повече положителна. Това се вижда и ето тук. Следователно в рамките на целия този интервал наклонът, или производната, е нарастваща. Наклонът е нарастващ. Това се вижда ето тук. В тази точка наклонът е 0. Наклонът на производната е 0. Самата производна не се променя в този момент. След това се вижда, че наклонът нараства. Още веднъж, може да онагледим това на графиката на втората производна, т.е. производната на производната. Ако производната е нарастваща, това означава, че нейната производна следва да е положителна. И действително се получава, че производната е положителна. Имаме дума за тази отворена отдолу крива с формата на U, и отворена отгоре крива с формата на U. Наричаме това вдлъбната функция. Вдлъбната функция. Нека да го изясня. Вдлъбната функция. А това наричаме изпъкнала функция. Изпъкнала функция. Нека да си припомним как може да открием интервали на вдлъбнатост и интервали на изпъкналост. Ако говорим за вдлъбната функция, виждаме няколко неща. Виждаме, че наклонът е намаляващ. Наклонът е намаляващ. Което е просто друг начин да кажем, че f' от х е намаляваща. Което е друг начин да се каже, че втората производна трябва да е отрицателна. Ако първата производна намалява, то втората производна трябва да е отрицателна. А това е друг начин да се каже, че втората производна в рамките на този интервал трябва да бъде отрицателна. Тоест, ако имаш отрицателна втора производна, то тогава се намираш в интервал на вдлъбнатост. Аналогично – имам трудности с изговарянето на тази дума - нека да помислим за изпъкналост, или когато имаш отворена отгоре крива U. Изпъкнала функция. В тези интервали наклонът е нарастващ. Имаме отрицателен наклон, по-малко отрицателен, по-малко отрицателен, 0, положителен, повече положителен, повече положителен, още повече положителен. Следователно наклонът е нарастващ. Наклонът е нарастващ. Което означава, че производната на функцията е нарастваща. А това се вижда ето тук. Производната е нарастваща, което означава, че втората производна в рамките на този интервал – където функцията е изпъкнала – трябва да е по-голяма от 0. Ако втората производна е по-голяма от 0, това означава, че първата производна е нарастваща, което означава, че наклонът е нарастващ. Намираме се в интервал на изпъкналост. Като вземем предвид всички тези дефиниции – които току-що дадохме за вдлъбнатост и изпъкналост – можем ли да намерим друг начин за определяне дали една критична точка е точка на минимум или точка на максимум? Ако имаш точка на максимум, т.е. критична точка, където функцията е вдлъбната, тогава ще се намираш в точка на максимум. Вдлъбната функция, нека да го изясним, означава, че кривата се отваря отдолу като ето това. А когато става дума за критична точка, ако предполагаме, че е вдлъбната ето тук, предполагаме, че функцията е диференцируема в този интервал. Тогава критичната точка ще бъде там, къде наклонът е равен на 0. Следователно ще бъде ето тази точка тук. Ако функцията е вдлъбната и имаш точка, където f' от а, например, е равно на 0, то функцията има максимум в точката а. Mаксимум в точката а. Аналогично, ако функцията е изпъкнала, това означава, че функцията изглежда като нещо такова. Ако бяхме намерили критична точка, т.е. такава, при която функцията може да не е дефинирана, но предположим, че първата производна и втората производна е дефинирана тук, тогава критичната точка ще бъде такава, при която първата производна ще бъде равна на 0. Следователно f' от а е равно на 0. А ако f' от а е равно на 0, и функцията е изпъкнала в интервала около а, и ако втората производна е по-голяма от 0, то е достатъчно ясно – ето тук се вижда – че в точка а има точка на минимум.