If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Задачи за движение (диференциално смятане)

Задача

Частица се движи по оста x. Функцията v, left parenthesis, t, right parenthesis дава скоростта на частицата във всеки момент време t, is greater than or equal to, 0:
v, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, t, cubed, minus, 3, t, squared, minus, 8, t, plus, 3
Каква е скоростта v, left parenthesis, t, right parenthesis на частицата в момента t, equals, 4?
v, left parenthesis, 4, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Какво е ускорението a, left parenthesis, t, right parenthesis на частицата в момента t, equals, 4?
a, left parenthesis, 4, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
В момента t, equals, 4, частицата забързва ли се, забавя ли се, или нито едно от двете?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?