If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

Намиране на локални екстремуми (изследване на функция)

Изследването на функции е процесът на анализиране на функциите, използвайки първата производна, за да намерим техните екстремуми. Това включва множество стъпки, затова трябва да разгледаме този процес по начин, който ни помага да избягваме вредни пропуски и грешки.
Какво ще стане, ако ти кажем, че ако имаш уравнението на една функция, ще можеш да намериш всичките ѝ точки на максимум и минимум? Ами, вярно е! Този процес се казва изследване на функция или "Правило за определяне точката на екстремум чрез първата производна". Нека го обясним по начин, с който ще избегнем вредните пропуски и грешки.

Пример: намиране на локалните екстремуми на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, x, squared, divided by, x, minus, 1, end fraction

Стъпка 1: Намиране на f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis
За да намерим локалния екстремум на f, трябва да използваме f, prime. Затова започваме с диференцирането на f:
f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, x, squared, minus, 2, x, divided by, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis, squared, end fraction
Стъпка 2: Определяне на всички критични точки и точките, в които функцията f е неопределена.
Критични точки на функцията f са тези стойности на x от дефиниционното множество на функцията f, за които първата производна f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 0, или за които първата производна f, prime е неопределена. Освен тези точки, трябва да потърсим тези точки, в които самата функция f е недефинирана.
Важното нещо за тези точки е, че знакът на f, prime трябва да не се променя между две последователни точки.
В нашия случай тези точки са x, equals, 0, x, equals, 1 и x, equals, 2.
Стъпка 3: Анализиране на интервалите на нарастване и намаляване
Това може да се направи по много начини, но ние обичаме да използваме таблици. В една таблица избираме стойност за всеки интервал, който е ограден от точките, които определихме в стъпка 2, и проверяваме знака на производната за тази стойност.
Това е таблицата за нашата функция:
ИнтервалПробна стойност на xf, prime, left parenthesis, x, right parenthesisЗаключение
left parenthesis, minus, infinity, ;, 0, right parenthesisx, equals, minus, 1f, prime, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, 0, comma, 75, is greater than, 0f е растяща \nearrow
left parenthesis, 0, ;, 1, right parenthesisx, equals, 0, comma, 5f, prime, left parenthesis, 0, comma, 5, right parenthesis, equals, minus, 3, is less than, 0f е намаляваща \searrow
left parenthesis, 1, ;, 2, right parenthesisx, equals, 1, comma, 5f, prime, left parenthesis, 1, comma, 5, right parenthesis, equals, minus, 3, is less than, 0f е намаляваща \searrow
left parenthesis, 2, ;, infinity, right parenthesisx, equals, 3f, prime, left parenthesis, 3, right parenthesis, equals, 0, comma, 75, is greater than, 0f е растяща \nearrow
Стъпка 4: Намиране на екстремуми
Сега като знаем интервалите, в които f расте и намалява, можем да намерим екстремумите. Екстремум е точка, в която f е определена и f, prime променя знака си.
В нашия случай:
  • f расте преди x, equals, 0, намалява след това и е определена при x, equals, 0. Затова f има локален максимум в x, equals, 0.
  • f намалява преди x, equals, 2, расте след това и е определена в x, equals, 2. Затова f има локален максимум в x, equals, 2.
  • f е неопределена в x, equals, 1, затова няма локален екстремум там.
Задача 1
Джейсън трябвало да намери къде функцията f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, x, cubed, plus, 18, x, squared, plus, 54, x, plus, 50 има локален екстремум. Това е неговото решение:
Стъпка 1: f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 6, left parenthesis, x, plus, 3, right parenthesis, squared
Стъпка 2: Решението на f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 0 е x, equals, minus, 3.
Стъпка 3: f има локален екстремум в x, equals, minus, 3.
Вярно ли е решението на Джейсън? Ако не, каква е неговата грешка?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: да не проверим критичните точки

Запомни: Не трябва да приемаме, че всяка критична точка е екстремум. Вместо това трябва да проверяваме нашите критични точки, за да видим дали функцията е определена в тези точки и дали знакът на производната се променя в тях.
Задача 2
Ерин трябвало да определи дали функцията g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, left parenthesis, x, squared, minus, 1, right parenthesis, start superscript, 2, slash, 3, end superscript има локален максимум. Това е нейното решение:
Стъпка 1: g, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 4, x, divided by, 3, cube root of, x, squared, minus, 1, end cube root, end fraction
Стъпка 2: Критичната точка е x, equals, 0.
Стъпка 3:
ИнтервалТестова стойност на xg, prime, left parenthesis, x, right parenthesisЗаключение
left parenthesis, minus, infinity, ;, 0, right parenthesisx, equals, minus, 3g, prime, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, minus, 2, is less than, 0g намалява \searrow
left parenthesis, 0, ;, infinity, right parenthesisx, equals, 3g, prime, left parenthesis, 3, right parenthesis, equals, 2, is greater than, 0g се увеличава \nearrow
Стъпка 4: g намалява преди x, equals, 0 и расте след това, следователно има локален минимум в x, equals, 0 и няма локален максимум.
Вярно ли е решението на Ерин? Ако не, къде е нейната грешка?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: да не включим точки, в които производната е неопрелена

Запомни: Когато анализираме интервали на нарастване или намаляване на една функция, трябва да търсим всички точки, в които производната е нула, и всички точки, в които функцията или нейната производна са недефинирани. Ако пропуснем някоя от тези точки, вероятно таблицата със знаците ще бъде грешна.
Задача 3
Джейк трябвало да определи дали функцията h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, plus, start fraction, 1, divided by, x, squared, end fraction има локален максимум. Това е неговото решение:
Стъпка 1: h, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 2, left parenthesis, x, start superscript, 4, end superscript, minus, 1, right parenthesis, divided by, x, cubed, end fraction
Стъпка 2: Критичните точки са x, equals, minus, 1 и x, equals, 1, а функцията h е недефинирана за x, equals, 0.
Стъпка 3:
ИнтервалПробна стойност на xh, prime, left parenthesis, x, right parenthesisЗаключение
left parenthesis, minus, infinity, ;, minus, 1, right parenthesisx, equals, minus, 2h, prime, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals, minus, 3, comma, 75, is less than, 0h е намаляваща \searrow
left parenthesis, minus, 1, ;, 0, right parenthesisx, equals, minus, 0, comma, 5h, prime, left parenthesis, minus, 0, comma, 5, right parenthesis, equals, 15, is greater than, 0h е растяща \nearrow
left parenthesis, 0, ;, 1, right parenthesisx, equals, 0, comma, 5h, prime, left parenthesis, 0, comma, 5, right parenthesis, equals, minus, 15, is less than, 0h е намаляваща \searrow
left parenthesis, 1, ;, infinity, right parenthesisx, equals, 2h, prime, left parenthesis, 2, right parenthesis, equals, 3, comma, 75, is greater than, 0h е растяща\nearrow
Стъпка 4: h расте преди x, equals, 0 и намалява след това, следователно h има максимум в x, equals, 0.
Вярно ли е решението на Джейк? Ако не, каква е неговата грешка?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: да забравим да проверим дефиниционното множество на функцията

Запомни: След като намерим точки, в които функцията променя посоката си, трябва да проверим дали функцията е определена в тези точки. В противен случай това не е локален екстремум.

Упражни изследването на функция

Задача 4
Нека f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, cubed, plus, 6, x, squared, minus, 15, x, plus, 2.
При кои стойности на x функцията f ще има локален максимум ?
Избери един отговор:

Задача 5
Нека g е полиномна функция и нека g, prime, нейната производна, е дефинирана като g, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, 4, right parenthesis, squared.
В колко точки графиката на g има локален максимум ?
Избери един отговор:

Искаш ли още да се упражняваш? Опитай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.