If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Втори производни (векторни функции)

Задача

Нека g е векторнозначна функция, дефинирана чрез g, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, left parenthesis, sine, left parenthesis, 2, t, plus, 1, right parenthesis, ;, 5, cosine, left parenthesis, 4, minus, t, right parenthesis, right parenthesis.
Намери втората производна g, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, t, right parenthesis на g.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?