If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средно аритметично и стандартно отклонение на биномиална случайна променлива

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Госпожа Дейвид провежда упражнение с учениците си от класа по статистика, като им дава тест с 20 въпроса с множество отговори и учениците не знаят никой от отговорите. Учениците трябва да правят предположение за всеки въпрос и всеки въпрос има 5 възможни отговора, от които 1 е верен.
Какви са средната стойност и стандартното отклонение на броя въпроси, на които всеки ученик е отговорил вярно?
Може да закръглиш отговорите си до най-близката десета.
средна стойност:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
верни
стандартно отклонение:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
верни
Заседна ли?
Заседна ли?