If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разработен пример за линейна регресия чрез трансформирани данни

Разработен пример за линейна регресия чрез трансформирани данни. Адаптиран въпрос с отворен отговор от изпита по статистика през 2007 година, 2007 AP формуляр b, въпрос 6, част d.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни: "Една консервационна група с дългосрочна цел да запази видовете, вярва, че всички застрашени видове ще изчезнат, когато земята, заселена с тези видове, бъде застроена. Групата има възможност да закупи земя в областта, която ще бъде застроена. Групата има избор да създаде един голям природен резерват с площ от 45 квадратни километра и съдържащ 70 застрашени вида или пет малки природни резервата, всеки с площ от три квадратни километра и всеки съдържащ 16 застрашени вида, уникални за този резерват. Кой избор ще препоръчаш и защо?" Тук има някои интересни данни. Изглежда са събрали данни от различни острови. Имаме тяхната площ. Това е броят застрашени видове през 1990. Видовете, изчезнали до 2000 г. За различните острови можем да видим площта и частта изчезнали видове. Изглежда са поставени на точковата диаграма. Внимавай, когато гледаш това, понеже гледаш две оси. Вертикалната ос е частта изчезнали видове през 2000 г. Тя е тези числа. Но хоризонталната ос не е просто площ. Тя е натуралният логаритъм на площта. Защо са направили това? Забележи, когато направиш хоризонталната ос натурален логаритъм от площта, изглежда, че между данните има линейна зависимост. Но да поясним, това е линейна зависимост между натуралния логаритъм на площта и частта изчезнали видове през 2000. Причината да направим такова преработване на данните е, че сега можем да приложим инструментариума си за линейна регресия, за да помислим каква ще е частта изчезнали видове за 45 квадратни километра и за пет малки трикилометрови острова. Спри това видео и виж дали можеш да намериш това самостоятелно. Дадени са коефициентите на регресионната права, която описва тези данни. Добре. Нека сега решим това заедно. Нека направя място, понеже всичко това вече е поставено тук и имаме данните на регресията. Знаем ъгловия коефициент и пресечната точка с оста у на правата на регресия. Пресечната точка с оста у е 0,28996. 0,2...да видим, 1, 2, 3, 4, 5. 28996. Почти 29. Това тук ще е пресечната точка с оста у. Ъгловият коефициент е приблизително –0,05. Мога да го изчисля на око. Вероятно ще изглежда така. Това е правата на регресия. Друг начин да разглеждаме това, е, че правата на регресия ни дава частта, очевидно една част, накратко за част изчезнали, ще е равна на пресечната точка с оста у: 0,28996 – 0,05323. Тук трябва да внимаваме. Може да ти се иска да кажеш по площта, но не, хоризонталната ос тук е натуралният логаритъм на площта. По натуралния логаритъм на площта. Можем да използваме това уравнение за двата сценария, за да определим каква ще е частта, която очакваме да е част изчезнали във всяка ситуация и после колко видове ще изчезнат. Това може би има малко по-малко изчезнали видове, може да е най-добрият вариант, или този с по-голяма част, която можем да запазим, може да е най-добрият вариант. Нека разгледаме двата сценария. Първият сценарий е остров от 45 квадратни километра. Тоест това е по 1. Каква ще е частта, която очакваме да изчезне? Въз основа на тази регресия, това ще е 0,28996 – 0,05323 по натуралния логаритъм на 45. Ако искаме да знаем точния брой видове, които ще изчезнат, това ще е равно на площта по колко, да видим, 45 квадратни километра и съдържа 70 застрашени вида – тоест по нашите 70 вида. Можем да използваме калкулатор, за да изчислим това. Това е частта, която очакваме да изчезне на острова от 45 квадратни километра, въз основа на нашата права на регресия. Това ще е равно на... изглежда почти 9%. Ако искаме да намерим точния брой видове, които бихме очаквали да изчезнат, просто ще умножим това по броя видове на този остров, тоест по 70, и получаваме приблизително 6,11. Нека запиша това. Това ще е приблизително 6,11. Можем да кажем, че ще има приблизително... да кажем, шест изчезнали вида и това е много приблизително изчисление. Приблизително 64 спасени. Нека сега помислим за другия сценарий. Нека помислим за сценария, в който имаме пет малки природни резервата. Това ще е 3 квадратни километра по 5 острова. Ще направим същото изчисление. Частта изчезнали видове ще е 0,28996, това е просто пресечната точка с оста у на правата ни на регресия, минус 0,05323 и имаш отрицателен знак тук, понеже имаме отрицателен ъглов коефициент, и това не е просто по площта, а е по натуралния логаритъм на площта. Това ще е три квадратни километра. Три квадратни километра. Броят изчезнали видове ще е равен на частта, която ще изчислим в правата отгоре, по... Да видим. Пет малки природни резервата, всеки с площ от три квадратни километра и всеки съдържащ 16 застрашени вида. 5*16, ако всеки остров има 16 и има 5 острова, 5*16 е 80, По 80. Нека намерим колко е това. Отново изваждам калкулатора. Ще получим... това ще е нашата част. Това е много по-голяма част. Ще умножим това по броя видове, тоест по 80, за да намерим колко видове ще изчезнат. И тук това е приблизително 18,52. Това е приблизително 18,52. Друг начин да помислим за това е, че ще имаме приблизително, ако закръглим, да кажем, 19 изчезнали. И ако имаме 19 изчезнали, колко ще спасим? Ще имаме 61 спасени. 61 спасени видове. Дори ако кажеш 18 цяло и 1/2 тук и 61,5 тук, с което и да е измерване, големият остров е по-добър вариант. Ще имаш по-малко изчезнали видове и повече спасени. "Кой избор ще препоръчаш и защо?" Ще препоръчаме един голям остров, понеже ще очакваме да спасим повече видове и ще очакваме по-малко да изчезнат, въз основа на тази линейна регресия.