If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вероятност и нормална крива на плътността

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Множеството от данните за височината на учениците в средното училище е нормално разпределено със средна стойност от 150 сантиметра и стандартно отклонение от 20 сантиметра. Нека Х= на височината на случайно избран ученик от това множество.
Намери P(X>175).
Може да закръглиш отговора си до два знака след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
Заседна ли?
Заседна ли?