If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни > Раздел 4

Урок 1: Стандартно нормално разпределение като приближение на биномното

Нормални изчисления наобратно

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Разпределението на продължителността, през която апартаментите остават празни, след като жителят се изнесе, за една компания за мениджмънт на недвижими имоти, през последните 10 години е било приблизително нормално със средна стойност μ=85 дни и стандартно отклонение σ=29 дни.
Компанията за мениджър на недвижимите имоти отбелязва папките на апартаментите, които са били празни за най-кратките 5% от времето, за да бъдат приоритетно почистени следващия път, когато жителите им се изнесат.
Каква е максималната продължителност, през която един апартамент трябва да е останал празен, за да отбележи компанията папката му? Закръгли до най-близкото цяло число.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?