If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вероятност за дискретни случайни променливи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Хюго планира да купува тестета баскетболни картички, докато не получи картата с любимия си играч, но има достатъчно пари, за да купи само най-много 4 тестета. Предположи, че всяко тесте има вероятност 0,2 да съдържа картата, за която Хюго се надява.
Нека случайната променлива Х е броят тестета, които Хюго купува. Това е вероятностното разпределение за Х:
X=# тестета1234
P(X)0,20,160,1280,512
Каква е вероятността Хюго да купи най-много 3 тестета карти?
P(най-много 3 тестета)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75