If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вероятностни модели

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Далиа притежава каменна кариера. Тя взема случайна проба скали и преброява 58 седиментни скали, 213 метаморфни скали и 522 вулканични скали.
Използвай наблюдаваната честота, за да създадеш модел на вероятност за това какъв вид скала ще избере Далия на случаен принцип от кариерата.
Въведи отговорите си като дроби или десетични числа, закръглени до стотните.
Вид скалаИзчислена вероятност
Седиментни
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Метаморфни
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Вулканични
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi