If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни > Раздел 2

Урок 3: Дисперсия и стандартно отклонение на случайна величина

Определяне на отдалечените стойности

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Следната точкова диаграма показва броя песни от всеки албум в колекцията на Сал. Всяка точка представлява различен албум.
Петте характерни числа за това множество данни са:
Пет характерни числа
минQ1медианаQ3макс
49101320
Според правилото 1,5ИКР за отдалечени стойности определи колко на брой са високите отдалечени стойности в това множество данни.
Избери един отговор: