If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни > Раздел 2

Урок 2: Математическо очакване (средна стойност), определение и свойства

Срочна застраховка "Живот"

Как застрахователите преценяват вероятността за настъпването на смърт. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Мисля да си направя застраховка живот, понеже имам ипотека и малък син и очаквам още едно бебе. Ако нещо ми се случи, искам да могат поне да изплатят ипотеката и евентуално да им останат малко пари за колеж, за ежедневни разходи и такива неща. Отидох в застрахователната компания и поисках застрахователна полица за 1 милион долара. Всъщност ще ми дадат оферта за срочна застраховка живот, която покрива следващите 20 години. Надявам се, че след 20 години ипотеката ще е изплатена, ще имам спестени пари. Надявам се, че децата ми ще са отишли в колеж или ще съм спестил достатъчно за колеж. Затова искам срочна застраховка живот. Мога да избера доживотна застраховка, при която можеш да плащаш определена сума годишно до края на живота си. Когато умреш, се изплаща този милион долара. При срочна застраховка живот ще плащам само 500 долара годишно за следващите 20 години. Ако умра в някакъв момент през тези 20 години, семейството ми получава един милион. На 21-вата година трябва да направя нова застрахователна полица. Ще съм по-възрастен и ще е по-вероятно да умра, тогава вероятно ще е по-скъпо да си направя застраховка. Сега се притеснявам само за следващите 20 години. Сега искам да разгледаме каква ще предложат застрахователите при тези показатели – какви очакват, че са шансовете да умра през следващите 20 години. Искам да помисля каква е вероятността за смъртта на Сал през следващите 20 години, въз основа на това какво ми казват застрахователите. Или каква е максималната вероятност да умра, за да изкарат те пари? Един от начините е да пресметнем приблизително каква е общата сума, която ще получи компанията за срока на тази застраховка, разделено на сумата, за която ме застраховат. Те получават 500 долара по 20 години, което е 10 000 долара за срока на тази застрахователна полица. Те ме осигуряват за 1 милион. Те ще получат – да видим, тези нули се съкращават, тази нула се съкращава – за срока на застраховката те получават по 1 долар за всеки 100 долара на застраховката. Друг начин да разсъждаваме – да кажем, че има 100 броя Сал, 100 човека на 34 години, които искат 20-годишна срочна застраховка живот. Те застраховат всички от тях. Ако умножиш това по 100, те ще получат 100 долара доход. Това е случаят, при който имаш 100 броя Сал или 100 души, които са доста подобни на мен. 100 броя Сал. Те ще получат 100 долара доход. Единственият начин, по който могат да спечелят, е ако най-много един от тези Сал – всъщност ще бъдат на нула – един най-много един от тези Сал умре. Излизат на нула, ако умре само един Сал. Тази тема ми е неприятна. Малко е мрачно. Казваме, че получават 1 долар доход за 100 долара застраховка. Ако имаха 100 броя Сал, щяха да получат 100 долара доход, и единственият начин да са на нула е ако само един от тези Сал умре. Казват ни, че това е единственият начин те да излязат на нула – ако вероятността Сал да умре в следващите 20 години е по-малка от или равна на 1 на 100. Но една застрахователна компания иска да спечели пари. Те вероятно дават тези суми, понеже мислят, че вероятността да умра може би е 1 на 200 или 1 на 300. Нещо по-ниско, така че те могат да застраховат – един начин да си го представим – могат да застраховат повече броя Сал за всеки 100 долара, които трябва да изплатят. Но и в двата случая това е начин да го пресметнем набързо. И, всъщност, това ме кара да се чувствам малко по-добре, понеже 1 на 100 за следващите 20 години не е толкова лошо.