If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изпробване на хипотези в експерименти

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Група учени решили да рповерят дали подчертаването на маловажни параграфи в даден текст го прави по-трудно разбираем.
Те разделили 300 ученици на експериментална и контролна група, като експерименталната група прочела даден текст с подчертани малковажни параграфи, докато при контролната група нищо не било подчертано. След това и двете групи попълнили тест с 38 въпроса, проверяващ доколко добре са разбрали текста.
Резултатите от експеримента посочили, че средната оценка на експерименталната група била с 8 точки по-ниска от средната оценка на контролната група. За да проверят дали е възможно подобни резултати да са просто съвпадение, учените съставила следната таблица, обобщаваща резултатите от 1000 произволни разделяния на учениците на 2 групи (с разликите между точките им закръглени с точност до една точка).
Според техните симулации, каква е вероятността средната оценка на експерименталната група да е поне с 8 точки по-висока при експерименталната група, отколкото при контролната група?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • процент, като 12.34%
Ако намерената вероятност е по-малка от 5%, то резултатът се счита за статистически значим.
Какъв е резултатът от експеримента?
Избери един отговор:
Средна оценка в експерименталната група контролната групаБрой наблюдения
1210
1012
854
679
4108
2130
0159
2151
4127
677
847
1034
1212
Заседна ли?
Заседна ли?