If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни > Раздел 5

Урок 1: Статистически изводи с модел нормално разпределение върху данни от измерване при конкретен експеримент

Правилни твърдения

Задача

Компанията за тестени изделия "Вкусни лакомства" задала на произволна извадка от 100 ученика от горните класове в гимназия Риджмънт въпроса: “Шоколадови или маслени "Вкусни лакомства" предпочитате?” Всеки от запитаните трябвало да посочи един от двата отговора, като 42% казали, че предпочитат шоколадови.
Въз основа на тези данни, кои от следните заключения са верни?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?