If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на Р-стойност от симулация

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Един служител в аквариум наблюдава колко ядат морските видри. Количеството храна, което една определена видра яде на ден, е приблизително нормално разпределено със средна стойност от 17 фунта и стандартно отклонение от 1 фунт. Служителят подозирал, че тази видра не яде достатъчно, така че взел случайна извадка от n=10 дни и наблюдавал средна стойност на извадката от x¯=16,5 фунта храна на ден.
За да види колко вероятно е такава извадка да се получи само по случайност, служителят извършил симулация. Той симулирал 40 извадки с n=10 стойности от нормална генерална съвкупност със средна стойност 17 фунта и стандартно отклонение 1 фунт. Записал средната стойност на количествата във всяка извадка. Това са извадковите средни стойности за 40-те извадки:
Той иска да провери H0:μ=17 фунта и Ha:μ<17 фунта, където μ е реалното средно количество храна на ден.
Въз основа на тези симулирани резултати, каква е приблизителната р-стойност на теста?
Забележка: Резултатът на извадката бил x¯=16,5 фунта.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?