If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Просто тестване на хипотеза

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нилс има магическа топка, която дава съвети. За да попиташ топката нещо, задаваш въпрос и я разклащаш, след което топката ти дава един от 5 възможни отговора. Мустафа подозира, че топката отговаря "Опитай пак" твърде често. От общо 10 въпроса, топката орговорила "Опитай пак" на 6.
Нека тестваме хипотезата, че всеки отговор има равен шанс от 20% да се падне срещу алтернативата, че шансът за "Опитай пак" е по-голям.
Таблицата по-долу показва резултатите от 1000 симулации, всяка съдържаща по 10 произволни отговора с 20% шанс за "Опитай пак".
Според дадените симулации каква е вероятността "Опитай пак" да се падне 6 пъти от общо 10?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • процент, като 12.34%
Нека се съгласим, че ако наблюдаваният резултат има вероятност по-малка от 1% за тестваната хипотеза, ще отхвърлим хипотезата.
Какъв извод трябва да си направим за хипотезата?
Избери един отговор:
# "Опитай пак" от 10Брой наблюдения
0107
1268
2303
3201
488
526
66
71
80
90
100
Заседна ли?
Заседна ли?